Prijavnica za WSET edukaciju

Molimo Vas ispunite podatke točno i pažljivo te pročitate Opće uvjete i Izjavu o privatnosti.

Detalji za R1

Molimo Vas ispunite koji program prijavljujete:

Prijavom prihvaćate opće uvijete WSET Award in Wines & Spirits edukacije i dajete privolu za politiku privatnosti.

Opći uvijeti za WSET Award in Wines & Spirits programe

Opći uvijeti primjenjuju se jednako na sve WSET Award in Wines & Spirits programe:

 1. Eno kultura d.o.o. je certificirani organizator WSET programa (u daljnjem tekstu Organizator).
 2. Pravo sudjelovanja na WSET programima imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile prijavnicu (u daljnjem tekstu Prijava), te se pridržavaju obveza iz Općih uvjeta.
 3. Pojedinosti sudjelovanja na WSET programima utvrđuju se u Prijavi. Ovjerena i potpisana Prijava od sudionika i dostavljena Organizatoru smatra se zaključenim pismenim ugovorom.
 4. Organizator temeljem zaprimljenih prijava šalje obavijesni emil, te šalje ponudu prijavljenoj osobi na osnovu elemenata koji su ispunjeni u prijavnici.
 5. Isključivo pravovremenom uplatom prema ponudi prijavljena osoba osigurava mjesto na odabranom WSET programu.
 6. Ukoliko prijavljena osoba ne plati ponudu do datuma dospijeća, a najkasnije 5 dana do početka programa, Organizator ima pravo otkazati potvrđenu Prijavu. Na zakašnjela plaćanja obračunati će se zakonska zatezna kamata.
 7. Svi sudionici koji izvrše uplatu 30 dana prije početka tečaja ostvaruju pravo na popust u iznosu od 10% Svi sudionici koji izvrše uplatu 15 dana prije početka tečaja ostvaruju pravo na popust u iznosu od 5%.
 8. Cijene navedene u Prijavi su u eurima. Plaćanje se vrši prema ponudi sastavljenoj temeljem Prijave.
 9. Prijava je neopoziva i obavezuje, a otkazivanje je obavezno dostaviti u pisanom obliku. Ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje najkasnije 15 dana prije početka programa fakturirati će mu se 30% ugovorene vrijednosti. Za otkazivanje sudjelovanja u roku od 15 dana i manje od početka izložbe fakturirati će se puna cijena programa.
 10. Wine Academy Croatia zadržava pravo fotografiranja polaznika WSET edukacije te korištenje fotografija u promotivne svrhe.
 11. Wine Academy Croatia zadržava pravo otkazivanja predviđenog termina predavanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika.
 12. Eventualne sporove između izlagača i organizatora stranke će rješavati dogovorno, a ukoliko to ne uspiju utvrđuju nadležnost suda u Zagrebu.