Prijavnica

za WSET edukaciju

Prijavite se:

Molimo Vas ispunite podatke točno i pažljivo te pročitajte Opće uvjete i Izjavu o privatnosti.

Samo za grupe od 3 ili više polaznika (kad je u pitanju jedan poslovni subjekt ili ugostiteljski objekt koji šalje svoje osoblje) slobodni smo ponuditi popust od 5% odnosno 10% za grupe od 5 ili više polaznika (kad je u pitanju jedan poslovni subjekt ili ugostiteljski objekt koji šalje svoje osoblje) .


  Opći uvjeti za sve WSET Award in Wines & Spirits programe:

  1. Eno kultura d.o.o. je certificirani organizator WSET programa (u daljnjem tekstu Organizator).
  2. Pravo sudjelovanja na WSET programima imaju sve fizičke i pravne osobe koje su uredno ispunile online prijavnicu (u daljnjem tekstu Prijava), te se pridržavaju obveza iz Općih uvjeta.
  3. Pojedinosti  WSET programa utvrđuju se u Prijavi. Ispunjena Prijava od strane sudionika  smatra se zaključenim pismenim ugovorom.
  4. Organizator temeljem zaprimljene prijave šalje obavijesni email i ponudu prijavljenoj osobi na osnovu podataka koji su ispunjeni u prijavi.
  5. Prijavom na određeni stupanj edukacije prijavljena osoba prihvaća i obvezuje se na točno određene termine predavanja i sukladno tome termin ispita koji je unaprijed određen. Ispiti se unaprijed naručuju iz Londona sa točnim imenima svih prijavljenih. Ukoliko prijavljena osoba ne izađe na ispit u predviđenom  terminu, i o tome na vrijeme ne izvijesti Organizatora, prihvaća trošak ponovnog pristupanja ispitu.
  6. Isključivo pravovremenom uplatom prema ponudi prijavljena osoba osigurava mjesto na odabranom WSET programu.
  7. Ukoliko prijavljena osoba ne plati ponudu do datuma dospijeća, a najkasnije 5 dana do početka programa, Organizator ima pravo otkazati potvrđenu Prijavu. 
  8. Ukoliko prijavljeni student odustane od edukacije 7 dana prije početka predavanja, Organizator će vratiti puni uplaćeni iznos. Nakon toga nema povratka sredstava, moguće je samo prebaciti prijavu za neki od narednih termina edukacije.
  9. Cijene navedene u Prijavi su u eurima. Plaćanje se vrši prema ponudi sastavljenoj temeljem Prijave.
  10. Nastavno na obavijesni email, moguće su promjene lokacije održavanja tečaja. Uvelike ovisimo o raspoloživosti hotela s kojima surađujemo i ponekad su promjene  lokacije neizbježne. 
  11. Prijava na edukaciju je neopoziva i obvezuje, a otkazivanje je obvezno dostaviti u pisanom obliku.
  12. Wine Academy Croatia zadržava pravo fotografiranja polaznika WSET edukacije te korištenje fotografija u promotivne svrhe.
  13. Wine Academy Croatia zadržava pravo otkazivanja predviđenog termina predavanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika.
  14. Eventualne sporove između izlagača i organizatora stranke će rješavati dogovorno. Ukoliko to ne uspiju, utvrđuju nadležnost suda u Zagrebu.